Arbeid


Hvis du har fylt ut et skjema i Mine søknader

Hvis du har fylt ut et søknadsskjema i Mine søknader, må du logge inn og gå til din søknad for å se din personlige sjekkliste.

Faglært

Sjekkliste for faglært arbeidstaker (med arbeidsgiver i Norge)

Sjekkliste for idrettsutøver eller trener

Sjekkliste for religiøs leder/lærer

Sjekkliste for selvstendig næringsdrivende (med firma i Norge)

Sjekkliste for selvstendig oppdragstaker (selvstendig næringsdrivende med firma i utlandet)

Sjekkliste for utsendt arbeidstaker (ansatt i utenlandsk selskap som har oppdrag i Norge)

Sesongarbeider

Sjekkliste for sesongarbeider

Arbeidssøker

Sjekkliste for arbeidssøker som er nyutdannet i Norge eller forsker

Sjekkliste for faglært arbeidssøker med visumfritt statsborgerskap

Russisk arbeider

Sjekkliste for russisk grensependler

Sjekkliste for russisk ufaglært arbeider

Utvekslinger, kultur- og organisasjonsarbeid

Sjekkliste for ansatt i humanitær, ideell eller religiøs organisasjon 

Sjekkliste for deltaker fra Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

Sjekkliste for kunstner, musiker, artist eller nødvendig hjelpepersonell som følger med

Sjekkliste for arbeidsferie for unge voksne fra Canada

Sjekkliste for arbeidsferie for unge voksne fra Australia

Sjekkliste for arbeidsferie for unge voksne fra Japan

Sjekkliste for arbeidsferie for unge voksne fra New Zealand

Sjekkliste for arbeidsferie for unge voksne fra Argentina

Sjekkliste for arbeidende gjest i landbruket

Sjekkliste for andre typer kulturopphold eller lystseilas

Sjøfolk

Sjekkliste for sjøfolk

Familiemedlem av diplomat eller NATO-personell

Sjekkliste for ektefelle, samboer og barn til diplomat eller NATO-personell

Opplæring og forskning

Sjekkliste for praktikant

Sjekkliste for forsker med egne midler

Andre

Sjekkliste for journalist, mediepersonell og nødvendig vakt- og vedlikeholdsmannskap på skip i opplag