Familieinnvandring


Hvis du har fylt ut et skjema i Mine søknader

Hvis du har fylt ut et søknadsskjema i Mine søknader, må du logge inn og gå til din søknad for å se din personlige sjekkliste.

Sjekklister for familieinnvandring for barn

Barn under 18 år som har en av, eller begge, foreldrene i Norge

Fosterbarn under 18 år 

Helsøsken under 18 år

 

Sjekklister for familieinnvandring for foreldre

Foreldre (og søsken) som har et barn under 18 år som har fått beskyttelse (asyl) i Norge

Foreldre som skal bo fast sammen med et norsk barn under 18 år

Foreldre som har barn under 18 år som skal ha samvær med deg eller den andre forelderen sin i Norge

Foreldre som skal besøke et barn i Norge i inntil ni måneder

Enslig mor eller far som har et barn over 18 år i Norge

 

Sjekklister for familieinnvandring for samboere og ektefeller

Ektefelle

Samboer

De som skal gifte seg 

 

Sjekklister for familieinnvandring med et familiemedlem som har oppholdstillatelse som student

Ektefelle som har oppholdstillatelse som student i Norge

Samboer som har oppholdstillatelse som student i Norge

Barn som har en forelder i Norge som har oppholdstillatelse som student

 

Sjekklister for familieinnvandring med et familiemedlem som har oppholdstillatelse for arbeid

Ektefelle som har oppholdstillatelse for arbeid i Norge

Samboer som har oppholdstillatelse for arbeid i Norge

Barn som har en forelder i Norge som har oppholdstillatelse for arbeid

 

Sjekklister for familieinnvandring for andre familiemedlemmer

Barn mellom 18 og 21 år som tidligere har hatt langvarig opphold i Norge

Barn over 18 år som blir forsørget av sine foreldre

Deg som har en mor eller far som var norsk statsborger da du ble født

Andre familiemedlemmer

 

Sjekklister for fornyelser av familieinnvandring

Familieinnvandringstillatelse

Ektefelle for de som tidligere har fått familieinnvandringstillatelse for å gifte seg (forlovelse)

Familiemedlemmer av personer som har oppholdstillatelse for arbeid