Arbeidsinnvandring


Søknadsskjema

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold.
Bokmål (pdf, 2,1 MB) | Nynorsk (pdf, 2,9 MB)

Andre skjema

Ansettelsesbevis for EU/EØS-borgere. 
Bokmål (pdf, 2,1 MB) | Nynorsk (pdf, 2,9 MB)

Arbeidstilbud.
Bokmål (pdf, 2,1 MB) | Nynorsk (pdf, 2,9 MB)

Arbeidskontrakt for medarbeidere i ideelle, humanitære eller religiøse organisasjoner.
Bokmål (pdf, 2,1 MB) | Nynorsk (pdf, 2,9 MB)

Oppdragstilbud.
Bokmål (pdf, 2,1 MB) | Nynorsk (pdf, 2,9 MB)