Et annet land


Hvem kan søke?

  • Du må ha fått beskyttelse (asyl) eller opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn, eller ha fått familieinnvandring med en person som tilhører en av disse gruppene.
  • UDI tilbyr støtte til tilbakevending til alle land, men kan ikke organisere reisen til alle land. Tilbudet avhenger til enhver tid av sikkerhetssituasjonen i landet du skal vende tilbake til.
  • Du må oppgi nummeret til en norsk bankkonto i søknadsskjemaet.
  • Du kan ikke få støtte til tilbakevending hvis du er norsk statsborger. 

Hva slags støtte får du?

  • UDI betaler for hjemreisen din og bestiller billettene for deg. Du kan ikke kjøpe flybilletter på egen hånd.  
  • Du får 15 000 kroner til reintegrering i hjemlandet. Pengene får du før du reiser fra Norge.

Hvordan søker du?

Det er UDI som tar imot og behandler alle søknader om økonomisk tilskudd til tilbakevending til hjemlandet.

Fyll ut søknadsskjemaet:

Barn under 18 år må søke sammen med foreldrene sine. Hvis bare en av foreldrene skal reise sammen med barnet, må den andre forelderen som er i Norge gi skriftlig bekreftelse på at han eller hun godtar dette

Send skjemaet til:

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Hvis du har spørsmål om søknadsbehandlingen for økonomisk tilskudd til tilbakevending til hjemlandet, kan du ta kontakt UDI på telefon +47 23 35 16 00 (tastevalg 7), eller på e-post varp@udi.no.

Du finner mer praktisk informasjon i vår brosjyre Tilbakevending til hjemlandet (pdf, 26 kB)

Du kan også ta kontakt med UDIs øvrige regionskontor for mer informasjon.

Kan du komme tilbake til Norge?

Hvis du har opphold med flyktningstatus kan du miste din status som flyktning dersom du frivillig reiser tilbake og bosetter deg i hjemlandet. Les mer om «Å miste en oppholdstillatelse eller et statsborgerskap» her.

Må du betale tilbake tilskuddet dersom du kommer tilbake til Norge?

Hvis du flytter tilbake til Norge, må du betale tilbake hele eller deler av kontantbeløpet du fikk da du dro. Hvor mye du skal betale er avhengig av hvor lenge du har vært i hjemlandet.

Satser for tilbakebetaling av tilskudd til tilbakevending

Antall måneder du har oppholdt deg i hjemlandet

Beløp som skal tilbakebetales

Under 12 måneder 15 000,-
13-18 måneder 10 000,-
18-24 måneder 5 000,-
Over 24 måneder 0,-

Hvis du flytter tilbake til Norge fordi du måtte flykte fra overgrep i hjemlandet ditt, kan du søke om å få slippe å betale tilbake tilskuddet.