Besøke foreldre eller barn


Lengre besøk til Norge 

Hvis du skal besøke barnet ditt, har du også mulighet til å søke om en oppholdstillatelse for foreldre som skal besøke barn i inntil ni måneder.

Hvis barnet ditt har opphold etter EU/EØS regelverket kan du ikke søke om tillatelse for å besøke ditt barn i inntil ni måneder. Da kan du kun komme på besøk i tre måneder visumfritt eller søke om besøksvisum for tre måneder hvis du må ha visum.


Korte besøk
Hvis du skal besøke familie i inntil tre måneder kan du søke et besøksvisum.

Krav til å få visum

Slik vurderer vi søknaden din

  • Når vi behandler søknaden din, vurderer vi om det er sannsynlig at du reiser tilbake til hjemlandet ditt eller landet der du bor i, når besøket er over. Vi ser på situasjonen i landet ditt og på din egen situasjon.
  • Vi legger vekt på hva du har som knytter deg til hjemlandet ditt, for eksempel arbeid, eiendom, ektefelle eller familiemedlemmer som du forsørger.
  • Hvis vi mener at det ikke er sannsynlig at du reiser tilbake, vil du vanligvis få avslag på søknaden din. 

Din mulighet til å få visum

  • Hvis du skal besøke foreldrene dine eller barna dine, vil du vanligvis få visum.