Delta på kulturelt arrangement eller organisasjonsbesøk


Du skal for eksempel delta på Norway Cup, Melafestivalen eller ISFiT-festivalen, eller besøke Røde Kors.

Krav til å få visum

Slik vurderer vi søknaden din

  • Når vi behandler søknaden din, vurderer vi om det er sannsynlig at du reiser tilbake til hjemlandet ditt eller landet der du bor i, når besøket er over. Vi ser på situasjonen i landet ditt og på din egen situasjon.
  • Vi legger vekt på hva du har som knytter deg til hjemlandet ditt, for eksempel arbeid, eiendom, ektefelle eller familiemedlemmer som du forsørger.
  • Hvis vi mener at det ikke er sannsynlig at du reiser tilbake, vil du vanligvis få avslag på søknaden din. 

Din mulighet for å få visum

  • Hvis du skal til Norge for å delta på et kulturelt arrangement eller på organisasjonsbesøk, kan du i noen sitasjoner få visum.
  • Besøket ditt må ha stor betydning for Norge og/eller landet ditt.
  • Du må også ha svært mye som knytter deg til hjemlandet ditt.