Forelder som skal besøke barn i Norge i inntil ni måneder


Krav til søkeren

  • Du skal returnere til hjemlandet etter besøket.
  • Hvis du tidligere har hatt oppholdstillatelse for å besøke barn i Norge, må det ha gått minst et år fra du reiste ut av Norge til du kan få en slik tillatelse igjen. 

Krav til referansepersonen

  • Du må ha en av disse typene oppholdstillatelse:
    • permanent oppholdstillatelse (tidligere kalt bosettingstillatelse)
    • gyldig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, for eksempel oppholdstillatelse for beskyttelse, de fleste typer familieinnvandringstillatelser eller oppholdstillatelse for selvstendig næringsdrivende med firma i Norge. (Du kan sjekke i vedtaket du fikk fra UDI om din oppholdstillatelse danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.)  
  • Du må være bosatt i Norge.
  • Du må ha en bolig.