Forelder (og søsken) til barn som er under 18 år og bor i Norge


NB!

 • Hvis du er gift eller har planer om å være samboer med den andre forelderen til barnet ditt, kan du ikke søke om denne type familieinnvandring. Da skal du søke om familieinnvandring med ektefellen eller samboeren din i stedet.
 • Hvis du har familieinnvandringstillatelse med ektefellen/samboeren din, og dere nå har blitt skilt, skal du nå søke om fornyelse av familieinnvandringstillatelse med barnet ditt.

Krav til søkeren

 • Du må fylle ett av disse tre kravene:
  • Barnet ditt har fått beskyttelse (asyl) i Norge. Du har helt eller delt foreldreansvar for barnet. Du bor sammen med barnet i Norge. (Barnets søsken kan også søke sammen med deg, hvis de er under 18 år.)
  • Du har hatt oppholdstillatelse i Norge det siste året. Du har delt foreldreansvar for barnet, har samvær med barnet og skal fortsette å ha samvær med barnet i Norge. «Samvær» betyr vanligvis at du minst har barnet hos deg en ettermiddag i uken, annenhver helg, fjorten dager i sommerferien, og jul eller påske.
  • Du har hatt oppholdstillatelse i Norge det siste året og barnet bor fast hos deg. Barnet har samvær med den andre forelderen, som bor i Norge og har delt foreldreansvar. «Samvær» betyr vanligvis at den andre forelderen minst har barnet hos seg en ettermiddag i uken, annenhver helg, fjorten dager i sommerferien, og jul eller påske.

Krav til referansepersonen

 • Du må ha en av disse typene oppholdstillatelse:
  • permanent oppholdstillatelse (tidligere kalt bosettingstillatelse)
  • gyldig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, for eksempel oppholdstillatelse for beskyttelse, de fleste typer familieinnvandringstillatelser eller oppholdstillatelse for selvstendig næringsdrivende med firma i Norge. (Du kan sjekke i vedtaket du fikk fra UDI om din oppholdstillatelse danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.)  
  • gyldig oppholdstillatelse som danner grunnlag for familieinnvandring, for eksempel de fleste typer familieinnvandringstillatelser, oppholdstillatelse for ansatt i utenlandsk eller internasjonalt selskap eller oppholdstillatelse for forsker med egne midler. (Du kan sjekke i vedtaket du fikk fra UDI om din oppholdstillatelse danner grunnlag for familieinnvandring.)