Samboer


Krav til begge

 • Dere må være over 18 år.
 • Dere skal bo sammen i Norge.
 • Dere må fylle et av disse to kravene:
  • Dere må ha bodd sammen i minst to år og ingen dere kan være gift med noen andre. Hvis dere har bodd sammen i Norge, må begge ha hatt lovlig opphold.
  • Dere har, eller venter, barn sammen. Dere er begge ugift eller skilt.
 • Dere må ha fylt 24 år

Krav til søkeren

Krav til referansepersonen

 • Du må ha en inntekt på minst 

  320 274 kroner i året før skatt

  . Beløpet justeres i mai måned hvert år, men dette beløpet er gjeldende dersom du skal søke nå. Du må ha denne inntekten det første året familiemedlemmet ditt får tillatelse i Norge. I tillegg må du ha hatt minst like høy inntekt i fjor og i tiden frem til vi fatter et vedtak. Du kan heller ikke ha mottatt økonomisk sosialhjelp de siste 12 månedene. Sjekk krav til inntekten i fjor, hva slags inntekt som regnes med og om du kan få unntak fra noen av kravene.