Skal søke Permanent oppholdstillatelse


Med permanent oppholdstillatelse kan du oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Du har også ekstra vern mot å bli utvist. Hvis du oppholder deg for mye i utlandet kan tillatelsen din likevel falle bort.

Informasjonen er tilpasset

Hvilket alternativ beskriver din situasjon?: Jeg har en oppholdstillatelse

help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.

Når kan du søke?

  1. Ventetiden for å få time hos politiet kan være veldig lang. Du bør registrere søknaden på nett og bestille time hos politiet i god tid, minst tre måneder før du fyller kravet om botid eller oppholdstillatelsen din går ut. 

  2. Vanligvis må du møte opp til avtalt time hos politiet og levere dokumentene dine senest én måned før oppholdstillatelsen din går ut. Først da er søknaden din levert. Hvis du søker i tide, kan du arbeide og oppholde deg i Norge som tidligere, helt frem til du får svar på søknaden. Dette gjelder selv om oppholdstillatelsen din går ut mens du venter. Voksne og barn over ett år kan levere søknaden om permanent oppholdstillatelse hos politiet tidligst tre måneder før de har oppfylt botiden som gjelder for dem.

  3. En del søkere får ikke bestilt time hos politiet for å levere søknadspapirene i tide, selv om de har sendt selve søknaden elektronisk og betalt gebyret i god tid. Hvis du registrerer en søknad på nett minst trettisyv dager før utløpet av oppholdstillatelsen, men første ledige time er etter at tillatelsen utløper, så har du likevel de samme rettighetene som tidligere

Hvis søknaden om permanent oppholdstillatelse blir avslått, vil UDI eller politiet fornye oppholdstillatelsen din hvis du fortsatt fyller kravene.

Hvis den tidligere oppholdstillatelsen din går ut før du får ny tillatelse (permanent eller fornyet oppholdstillatelse), kan du få problemer med å reise ut og inn av Norge. Uten gyldig oppholdskort risikerer du å bli stoppet i grensekontrollen i andre land.

Hvis du får en permanent oppholdstillatelse, kan du miste den hvis du for eksempel oppholder deg for lenge i utlandet.

Hvis du trenger bekreftelse på lovlig opphold mens du venter på time hos politiet, kan du lese her.

Hvem er du?

  • Barn under ett år som er født i Norge

behandlingstid

Ventetid

Sjekk hvor lenge du må vente for å få svar på en søknad permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett.

Fant du det du lette etter?