Barn under 18 som skal bo hos foreldre i Norge


NB! Hvis barnet er født i Norge, bør du sjekke hva slags oppholdstillatelse du skal søke om. Det kan være flere alternativer. 


Krav til søkeren

  • Hvis bare en av foreldrene dine bor i Norge må den andre samtykke i at du skal bo i Norge. Dette er bare nødvendig hvis foreldrene dine deler foreldreansvaret.
  • Hvis du er adoptert, må  adopsjonen være gyldig i hjemlandet ditt og godkjennes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i Norge (eksternt nettsted). Dette er bare nødvendig hvis adopsjonen skjedde etter at den ene eller begge adoptivforeldrene dine flyttet til Norge. 

Krav til referansepersonen