Har fått ja på søknad om familieinnvandring


Informasjon til deg som har fått ja på søknad om familieinnvandring og har fått opphaldsløyve i Noreg.

Spørsmål og svar