Har søkt Familieinnvandring


Etter at du har levert ein søknad om familieinnvandring kan det hende at du blir kalla inn til intervju. Som regel må du vente i heimlandet ditt til UDI har behandla søknaden din ferdig.  

Spørsmål og svar

  • Kva skjer med søknaden medan du ventar?

  • Kven blir kalla inn til intervju?

  • Kven blir kalla inn til DNA-test?

  • Korleis kan du trekkje søknaden din og få tilbakebetalt gebyret?

  • Korleis kan ein referanseperson, sponsor eller vertsforelder trekkje ein søknad?

  • Kan du reise inn og ut av Noreg med eit besøksvisum?

  • Kan du reise inn og ut av Noreg dersom du har opphald i eit anna Schengen-land?

  • Kan du reise inn og ut av Noreg medan du venter på svar dersom du du har visumfritt statsborgarskap?

  • Kven kan få innreisevisum (D-visum) før dei har fått svar på søknaden?

  • Kan du begynne å arbeide før du har fått svar på søknaden din?

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?