Innreiseforbod


Eit innreiseforbod tyder at du er utvist frå Noreg og ikkje har lov til å reise inn i landet. 

Kva for land er du statsborgar av?

  • Borgar av eit EU/EØS-land

  • Borgar av eit land utanfor EU/EØS

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?