Opphaldskort


Eit opphaldskort er eit plastkort i kredittkortformat som er beviset ditt på at du har opphaldsløyve i Noreg.
  • Alle som har opphaldsløyve i Noreg og ikkje er EU/EØS-borgarar, skal ha eit slikt kort. Dersom du har fått opphaldsløyve, gå til «Har fått svar» for informasjon om korleis du skaffar deg opphaldskort.
  • Kortet er gyldig like lenge som opphaldsløyvet ditt. Når opphaldsløyvet ditt går ut, må du søkje om nytt opphaldsløyve for å kunne få nytt opphaldskort.
  • Dersom du har permanent opphaldsløyve, er kortet gyldig i to år. Dersom du har varig opphaldsrett, er kortet gyldig i ti år. Før kortet går ut må du bestille nytt kort.
  • Du må vise fram kortet ved kontroll. Dersom du ikkje har det med deg, kan du bli beden om å hente det. 
  • Med mindre noko anna står på kortet, viser det også at du har rett til å reise fritt i Schengenområdet. Du bør derfor ha med deg kortet når du reiser i utlandet. Du må alltid ha med deg passet ditt i tillegg. Du kan reise i andre Schengenland i inntil 90 dagar i løpet av ein periode på 180 dagar.

Kortet inneheld mellom anna eit foto av deg, signaturen din og fingeravtrykk. Fingeravtrykka blir ikkje lagra nokon annan stad enn på sjølve kortet.

 Kortet inneheld mellom anna eit foto av deg, signaturen din og fingeravtrykk. Fingeravtrykka blir ikkje lagra nokon annan stad enn på sjølve kortet.