Timebestilling og oppmøte


Slik bestiller du time for å levere søknadsdokument ved ein oppmøtestad (politiet, SUA eller ambassade/VFS søknadssenter).

Du kan dessverre ikkje kontakte UDI for å bestille time, og du skal aldri møte opp hos UDI. Det er berre politiet/ambassaden/søknadsenteret som har tilgang til kalenderen sin for timebestilling.

Når du skal levere ein søknad om opphaldsløyve eller visum og bur i utlandet skal du levere søknaden på eit VFS søknadssenter eller på ein ambassade.

Når du bur i Noreg og skal levere ein søknad eller bestille opphaldskort, skal du møte hos politiet eller på Servicesenter for utanlandske arbeidstakarar. (ekstern nettstad)

  • Korleis bestiller eg time hos politiet?

  • Jeg trenger bekreftelse på lovlig opphold mens jeg venter på å få time hos politiet for å søke om fornyelse eller permanent oppholdstillatelse. Hva kan jeg gjøre?

  • Kan eg endre informasjon eller oppmøtestad på ein innlevert søknad?

  • Kva skjer med rettane mine viss eg skal søke fornying, men ikkje får time hos politiet i tide?

  • Korleis kan eg vise overfor andre offentlege kontor og arbeidsgivaren min at eg har registrert søknad i tide og framleis har lovleg opphald?

  • Hva skjer hvis jeg ikke får levert søknaden min på grunn av stengt ambassade/søknadssenter eller en suspendert representasjonsavtale?

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?