Skal søkje Søkje om statsborgarskap for dei som tidlegare har vore norsk statsborgar eller hatt norsk pass


Det er spesielle reglar for å søkje om statsborgarskap viss du tidlegare har vore norsk statsborgar eller hatt norsk pass.
Informasjon

Søkjaren er personen som ønskjer å bli norsk statsborgar.

Dersom du er borgar av fleire land, og eitt av dei er eit EU/EØS-land, vel du dette.

Kem er du?

  • Tidlegare norsk statsborgar under 12 år som har norsk mor eller far eller søker saman med ein forelder

  • Tidligare norsk statsborgar over 12 år

  • Har hatt norsk pass utan å vere norsk statsborgar

behandlingstid

Ventetid

Sjekk hvor lenge du må vente for å få svar på en søknad om statsborgerskap.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?