Barn over 18 år som skal flytte til foreldre i Norge


Krav til søkeren

  • Du må fylle ett av disse tre kravene:
    • Du må være mellom 18 og 21 år, ikke ha ektefelle eller samboer, og tidligere ha hatt oppholdstillatelse i Norge i flere år. Vanligvis må du ha hatt oppholdstillatelse i minst 8 år.
    • Foreldrene og alle søsknene dine bor i, eller skal flytte til, Norge. Du bor hjemme hos foreldrene dine, du blir forsørget av dem, du er ikke gift eller samboer. Du har heller ikke etablert et selvstendig liv utenfor hjemmet ved å arbeide eller studere. 
    • Du har alvorlige helseproblemer. Foreldrene dine må være de eneste som kan gi deg personlig omsorg.

Krav til referansepersonen

  • Du må ha en bolig.