Forelder som skal flytte til barn over 18 år i Norge


Krav til søkeren

  • Du må være over 60 år.
  • Du kan ikke ha ektefelle eller samboer.
  • Du kan ikke ha foreldre, barn, barnebarn eller oldebarn i hjemlandet ditt. 

Krav til referansepersonen

  • Du må ha en bolig.