Gift, registrert partner eller samboer med norsk statsborger


Hvis du har gyldig oppholdstillatelse i Norge og bor fast her, kan du søke om norsk statsborgerskap. Oppholdstillatelsen din må være gyldig både når du søker om norsk statsborgerskap og mens søknaden din er til behandling. Det å søke om norsk statsborgerskap betyr ikke at du har en gyldig tillatelse til å oppholde deg i Norge. Det er derfor veldig viktig at du fornyer tillatelsen du har på vanlig måte senest én måned før den utløper.

Krav for å få norsk statsborgerskap

 • Du må være bosatt i Norge og ha tenkt å være bosatt her også i framtida.
  • Du må bo fast i Norge når du søker om norsk statsborgerskap, og når søknaden blir behandlet.
 • Hvis du har fylt 15 år: Du må bestille politiattest (eksternt nettsted), som du leverer sammen med søknaden. Attesten kan ikke være mer enn tre måneder gammel når du møter opp hos politiet for å levere søknadsdokumentene. Derfor må du vente med å søke om politiattest til du vet når du har time for oppmøte hos politiet. Hvis du allerede har en politiattest som har blitt eldre enn tre måneder, må du søke om en ny attest før du møter opp til timen din. Hvis du har blitt straffedømt, har fått bøter av politiet eller er under etterforskning, må du kanskje vente lenger før du kan bli norsk statsborger.
 • Fra 1. januar 2020 er det ikke et krav at du gir fra deg ditt tidligere statsborgerskap for å bli norsk statsborger. Du kan ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Hvis landet du er statsborger av nå ikke tillater at du har flere statsborgerskap, kan du likevel miste dette statsborgerskapet når du blir norsk.

  Du må selv undersøke hvilke regler som gjelder i landet du er statsborger av nå. Du kan for eksempel se etter informasjon på en offisiell nettside som tilhører myndighetene i dette landet, eller spørre en ambassade.

  Du trenger ikke å gi beskjed til norske myndigheter om at du ønsker å beholde det tidligere statsborgerskapet ditt.
 • Du må ha permanent oppholdstillatelseeller fylle vilkårene for å få permanent oppholdstillatelse – på tidspunktet vi fatter vedtak i statsborgerskapssaken.
  • Hvis du ikke har permanent oppholdstillatelse, bør du vurdere om du skal søke om permanent oppholdstillatelse samtidig som du søker om norsk statsborgerskap. Les mer om konsekvensene av å søke om norsk statsborgerskap uten å søke om permanent oppholdstillatelse.
  • Du vil få avslag på søknad om statsborgerskap hvis du ikke har, og heller ikke fyller kravene til, permanent oppholdstillatelse når UDI behandler statsborgerskapssøknaden.
  • Hvis du har søkt om permanent oppholdstillatelse i tillegg til å ha søkt om norsk statsborgerskap, er det tilstrekkelig at du fylte kravene da du søkte om permanent oppholdstillatelse (den dagen du møtte hos politiet og leverte dokumentene).
  • Hvis du ikke fyller kravene til permanent oppholdstillatelse, bør du vente med å søke om norsk statsborgerskap til du fyller kravene. Les mer om kravene for å få permanent oppholdstillatelse.
  • Hvis du ikke ønsker å søke om permanent oppholdstillatelse, må den midlertidige oppholdstillatelsen din være gyldig mens du venter på at søknaden din om norsk statsborgerskap blir behandlet. Du må derfor fornye den midlertidige tillatelsen din senest en måned før den utløper, hvis du ikke har fått svar på søknaden din om norsk statsborgerskap.