Over 18 år


Hvis du har gyldig oppholdstillatelse i Norge og bor fast her, kan du søke om norsk statsborgerskap. Oppholdstillatelsen din må være gyldig både når du søker om norsk statsborgerskap og mens søknaden din er til behandling. Det å søke om norsk statsborgerskap betyr ikke at du har en gyldig tillatelse til å oppholde deg i Norge. Det er derfor veldig viktig at du fornyer tillatelsen du har på vanlig måte senest én måned før den utløper.

Krav for å få norsk statsborgerskap

 • Du må være bosatt i Norge og ha tenkt å være bosatt her også i framtida.
  • Du må bo fast i Norge når du søker om norsk statsborgerskap, og når søknaden blir behandlet.
 • Hvis du har fylt 15 år: Du må bestille politiattest (eksternt nettsted), som du leverer sammen med søknaden. Attesten kan ikke være mer enn tre måneder gammel når du møter opp hos politiet for å levere søknadsdokumentene. Derfor må du vente med å søke om politiattest til du vet når du har time for oppmøte hos politiet. Hvis du allerede har en politiattest som har blitt eldre enn tre måneder, må du søke om en ny attest før du møter opp til timen din. Hvis du har blitt straffedømt, har fått bøter av politiet eller er under etterforskning, må du kanskje vente lenger før du kan bli norsk statsborger.
 • Fra 1. januar 2020 er det ikke et krav at du gir fra deg ditt tidligere statsborgerskap for å bli norsk statsborger. Du kan ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Hvis landet du er statsborger av nå ikke tillater at du har flere statsborgerskap, kan du likevel miste dette statsborgerskapet når du blir norsk.

  Du må selv undersøke hvilke regler som gjelder i landet du er statsborger av nå. Du kan for eksempel se etter informasjon på en offisiell nettside som tilhører myndighetene i dette landet, eller spørre en ambassade.

  Du trenger ikke å gi beskjed til norske myndigheter om at du ønsker å beholde det tidligere statsborgerskapet ditt.
 • Du må ha, eller fylle vilkårene for å få, permanent oppholdstillatelse (tidligere kalt bosettingstillatelse) på tidspunktet vi fatter vedtak i statsborgerskapssaken. Dette betyr at hvis du ikke allerede har en permanent oppholdstillatelse og heller ikke har en søknad om permanent oppholdstillatelse til behandling, holder det ikke bare at du fyller kravene for permanent oppholdstillatelse på tidspunktet du søker om statsborgerskap. Du må fortsatt fylle kravene når søknaden om statsborgerskap blir behandlet i UDI. Kravet om inntekt (selvforsørgelse) må da ha vært oppfylt de siste tolv månedene før søknaden blir behandlet.

  Hvis du ikke har eller har søkt om permanent oppholdstillatelse, må du også passe på at din midlertidige tillatelse er gyldig mens du venter på svar på søknaden din om statsborgerskap.  

Det er kortere krav om oppholdstid for enkelte grupper. Hvis du har tillatelse i Norge på bakgrunn av behov for beskyttelse (asyl), må du ha oppholdt deg i Norge i til sammen syv år i løpet av de siste ti årene med oppholdstillatelser av minst ett års varighet. Hvis du har tilstrekkelig inntekt, må du ha oppholdt deg i Norge i til sammen seks år i løpet av de siste ti årene. Hvis du ble født i Norge eller kom hit før du fylte 18 år, er det kortere krav til oppholdstid. Da må du ha oppholdt deg i Norge i til sammen fem år i løpet av de siste syv årene med tillatelser av minst ett års varighet.

Noen få andre særskilte grupper har også egne krav til oppholdstid. Les mer om uttak for «forskere tilknyttet en norsk forskningsinstitusjon» «idrettsutøvere», «husstandsmedlemmer til utsendt personell ved en norsk utenriksstasjon eller militært personell», «utlendinger som har hatt norsk pass» og «kola-nordmenn» her.