Samboere


Krav til begge

 • Dere må være over 18 år.
 • Dere skal bo sammen i Norge.
 • Dere må fylle et av disse to kravene:
  • Dere må ha bodd sammen i minst to år og ingen dere kan være gift med noen andre. Hvis dere har bodd sammen i Norge, må begge ha hatt lovlig opphold.
  • Dere har, eller venter, barn sammen. Dere er begge ugift eller skilt.
 • Dere må ha fylt 24 år

Krav til søkeren

Krav til referansepersonen

 • Du må ha en av disse typene oppholdstillatelse:
  • permanent oppholdstillatelse (tidligere kalt bosettingstillatelse)
  • gyldig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, for eksempel oppholdstillatelse for beskyttelse, de fleste typer familieinnvandringstillatelser eller oppholdstillatelse for selvstendig næringsdrivende med firma i Norge. (Du kan sjekke i vedtaket du fikk fra UDI om din oppholdstillatelse danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.)  
  • gyldig oppholdstillatelse som danner grunnlag for familieinnvandring, for eksempel de fleste typer familieinnvandringstillatelser, oppholdstillatelse for ansatt i utenlandsk eller internasjonalt selskap eller oppholdstillatelse for forsker med egne midler. (Du kan sjekke i vedtaket du fikk fra UDI om din oppholdstillatelse danner grunnlag for familieinnvandring.)