Ventetid i UDI


Oversikt over kor lenge du må vente på svar på søknaden din.

Kva slags sak har du hos UDI?

 • Familieinnvandring

 • Arbeid

 • Besøksvisum (besøk og ferie)

 • Studium

 • Permanent opphald og varig opphaldsrett

 • Au pair

 • Statsborgarskap

 • Vern (asyl)

 • Utlendingspass og reisebevis

 • Utvising og oppheving av innreiseforbod

 • Andre typer saker