Skal fornye Familieinnvandring


For å beholde alle rettighetene dine er det viktig at du søker om fornyelse i god tid før oppholdstillatelsen din går ut.

Hvis du ikkje har F-kode, må du du gjere dette

  1. Tre månader før opphaldsløyvet ditt går ut bør du registrere søknadsskjemaet ditt på Søknadsportalen, og bestille time hos politiet. Det kan vere fleire vekers ventetid på å få time.
  2. Seinast éin månad før opphaldsløyvet ditt går ut må du møte opp til avtalt tid hos politiet for å levere dokumenta dine. Først då er søknaden levert. 

Da vil du framleis ha dei same rettane som før til å jobbe, studere og så vidare medan du ventar på at vi behandlar søknaden din. Du vil ha desse rettane heilt til du har fått svar på søknaden, sjølv om opphaldsløyvet ditt går ut i mellomtida. 

Sjølv om du har søkt i tide, kan du få problem med å reise ut og inn av Noreg medan du venter på det nye løyvet ditt. Dette er fordi du ikkje har eit gyldig opphaldskort. Utan opphaldskortet kan du bli stoppa i grensekontrollen i andre land. Du kan og få problem med å sleppe inn i Noreg igjen når du skal tilbake hit. 

Hvordan er familiesituasjonen din?

  • Familiesituasjonen er som før

  • Du har giftet deg med din forlovede

  • Du og ektefellen/samboeren din har flyttet fra hverandre og dere har felles barn

  • Du og ektefellen/samboeren din har flyttet fra hverandre og dere har ikke felles barn

  • Du har blitt enke/enkemann

  • Du eller barnet ditt har blitt mishandlet av ektefellen/samboeren din

behandlingstid

Ventetid

Sjekk kor lenge du må vente for å få svar på ein søknad om familieinnvandringsløyve. 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?