Gift, registrert partner eller samboer med norsk statsborger


Hvis du har oppholdsrett som EU/EØS-borger i Norge og bor fast her, kan du søke om norsk statsborgerskap. Du må fylle kravene til registrering både når du søker om norsk statsborgerskap og mens søknaden din er til behandling.

Krav for å få norsk statsborgerskap

 • Du må være bosatt i Norge og ha tenkt å være bosatt her også i framtida.
  • Du må bo fast i Norge når du søker om norsk statsborgerskap, og når søknaden blir behandlet.
 • Du må ha oppholdt deg i Norge i til sammen fem år i løpet av de siste ti årene, de siste tre årene med oppholdsrett.
  • Oppholdet må være sammenhengende de siste tre årene. Det betyr at du ikke kan ha oppholdt deg i utlandet i mer enn to måneder per kalenderår i løpet av de siste tre årene. Dette gjelder uavhengig av om du har varig oppholdsrett eller ikke.
  • Du har hatt oppholdsrett hvis du selv er EU/EØS-borger og har utøvd oppholdsrett i Norge gjennom arbeid, selvstendig næringsvirksomhet eller studier i Norge. Du har også hatt oppholdsrett hvis du har vært familiegjenforent med en EU/EØS-borger, og denne personen har hatt oppholdsrett i Norge i hele treårsperioden. Hvis du ikke har eller ikke fyller vilkårene for varig oppholdsrett, kan du ikke ha vært uten oppholdsrett i mer enn til sammen to måneder i løpet av de siste tre årene. «De siste tre årene» regnes fra datoen vi fatter vedtak i søknaden din om statsborgerskap.
  • I tillegg til disse tre årene, må du ha to år til med oppholdstid, slik at du til sammen har minst fem års oppholdstid de siste ti årene. I de to årene som legges til, må du ha oppholdt deg i Norge med oppholdsrett eller tillatelser av minst ett års varighet.
 • Du må ha til sammen minst sju års sammenlagt oppholds- og ekteskapstid.
 • Hvis du har fylt 15 år: Du må bestille politiattest (eksternt nettsted), som du leverer sammen med søknaden. Attesten kan ikke være mer enn tre måneder gammel når du møter opp hos politiet for å levere søknadsdokumentene. Derfor må du vente med å søke om politiattest til du vet når du har time for oppmøte hos politiet. Hvis du allerede har en politiattest som har blitt eldre enn tre måneder, må du søke om en ny attest før du møter opp til timen din. Hvis du har blitt straffedømt, har fått bøter av politiet eller er under etterforskning, må du kanskje vente lenger før du kan bli norsk statsborger.
 • Fra 1. januar 2020 er det ikke et krav at du gir fra deg ditt tidligere statsborgerskap for å bli norsk statsborger. Du kan ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Hvis landet du er statsborger av nå ikke tillater at du har flere statsborgerskap, kan du likevel miste dette statsborgerskapet når du blir norsk.

  Du må selv undersøke hvilke regler som gjelder i landet du er statsborger av nå. Du kan for eksempel se etter informasjon på en offisiell nettside som tilhører myndighetene i dette landet, eller spørre en ambassade.

  Du trenger ikke å gi beskjed til norske myndigheter om at du ønsker å beholde det tidligere statsborgerskapet ditt.