Over 18 år


Hvis du har oppholdsrett i Norge som familiemedlem til en EU/EØS-borger (oppholdskortordningen)  og bor fast her, kan du søke om norsk statsborgerskap. Du må ha oppholdsrett både når du søker om norsk statsborgerskap og mens søknaden din er til behandling. 

Krav for å få norsk statsborgerskap

  • Du må være bosatt i Norge og ha tenkt å være bosatt her også i framtida.
    • Du må bo fast i Norge når du søker om norsk statsborgerskap, og når søknaden blir behandlet.
  • Du må ha oppholdt deg i Norge i til sammen åtte år i løpet av de siste elleve årene, de siste tre med oppholdsrett.

Det er kortere krav om oppholdstid for enkelte grupper. Hvis du har tilstrekkelig inntekt, må du ha oppholdt deg i Norge med oppholdsrett de siste tre årene, og til sammen seks år i løpet av de siste ti årene med oppholdsrett eller tillatelser av minst ett års varighet.

Hvis du ble født i Norge eller kom hit før du fylte 18 år, er det også kortere krav til oppholdstid. Da må du ha oppholdt deg i Norge med oppholdsrett de siste tre årene, og i til sammen fem år i løpet av de siste syv årene med oppholdsrett eller tillatelser av minst ett års varighet.

Noen få andre særskilte grupper har også egne krav til oppholdstid. Les mer om uttak for «forskere tilknyttet en norsk forskningsinstitusjon» «idrettsutøvere», «husstandsmedlemmer til utsendt personell ved en norsk utenriksstasjon eller militært personell», «utlendinger som har hatt norsk pass» og «kola-nordmenn» her.

  • Hvis du har fylt 15 år: Du må bestille politiattest (eksternt nettsted), som du leverer sammen med søknaden. Attesten kan ikke være mer enn tre måneder gammel når du møter opp hos politiet for å levere søknadsdokumentene. Derfor må du vente med å søke om politiattest til du vet når du har time for oppmøte hos politiet. Hvis du allerede har en politiattest som har blitt eldre enn tre måneder, må du søke om en ny attest før du møter opp til timen din. Hvis du har blitt straffedømt, har fått bøter av politiet eller er under etterforskning, må du kanskje vente lenger før du kan bli norsk statsborger.
  • Fra 1. januar 2020 er det ikke et krav at du gir fra deg ditt tidligere statsborgerskap for å bli norsk statsborger. Du kan ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Hvis landet du er statsborger av nå ikke tillater at du har flere statsborgerskap, kan du likevel miste dette statsborgerskapet når du blir norsk.

    Du må selv undersøke hvilke regler som gjelder i landet du er statsborger av nå. Du kan for eksempel se etter informasjon på en offisiell nettside som tilhører myndighetene i dette landet, eller spørre en ambassade.

    Du trenger ikke å gi beskjed til norske myndigheter om at du ønsker å beholde det tidligere statsborgerskapet ditt.