Forelder som skal flytte til barn over 18 år i Norge


Krav til søkeren

  • Du må være over 60 år.
  • Du kan ikke ha ektefelle eller samboer.
  • Du kan ikke ha foreldre, barn, barnebarn eller oldebarn i hjemlandet ditt. 

Krav til referansepersonen

  • Du må ha en av disse typene oppholdstillatelse:
    • permanent oppholdstillatelse (tidligere kalt bosettingstillatelse)
    • gyldig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, for eksempel oppholdstillatelse for beskyttelse, de fleste typer familieinnvandringstillatelser eller oppholdstillatelse for selvstendig næringsdrivende med firma i Norge. (Du kan sjekke i vedtaket du fikk fra UDI om din oppholdstillatelse danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.)  
  • Du må ha en bolig.