Asylmottak Kontraktsoppfølging for asylmottakene


UDI fører tilsyn med driftsoperatørene som driver asylmottakene. Vi følger opp at de leverer den tjenesten de har forpliktet seg til. Her finner du oversikt over kontraktsoppfølgingene.

Rapportene beskriver ikke forholdene ved mottaket - bare eventuelle pålegg. 

Tilsynsrapporter A-Å