Asylmottak Kontraktsoppfølging av asylmottak


UDI gjennomfører kontroll av driften av asylmottak for å kontrollere at den er i samsvar med kontrakten og regelverket som gjelder for drift av asylmottak. Her finner du en oversikt over rapporter fra disse kontrollene.

Rapportene beskriver ikke forholdene ved mottaket - bare eventuelle pålegg. 

Rapporter A-Å

Help us to improve the website: Did you find what you were looking for?