Asylmottak Adresser til asylmottakene


Her finner du telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til alle de ordinære asylmottakene i Norge, fordelt på fylker.

Sist oppdatert: 20.09.2018