Utreisefrist


Dersom du er i Noreg og har fått avslag på søknad om opphaldsløyve, vil du få ein utreisefrist. 
  • Utreisefristen står i brevet du har fått frå UDI.
  • Du må reise ut av Noreg før denne fristen går ut.
  • Dersom du ikkje reiser ut før fristen går ut, kan politiet transportere deg ut, og du kan få eit innreiseforbod.
  • Nokre personar, til dømes asylsøkjarar som får avslag på søknaden sin, kan søkje om støtte til å reise tilbake til heimlandet
  • Dersom du klagar på vedtaket ditt, kan det hende at du kan få utsett utreisefristen.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?