Foreldre som skal besøke barn i Norge i inntil ni måneder


Krav til søkeren

  • Du skal returnere til hjemlandet etter besøket.
  • Hvis du tidligere har hatt oppholdstillatelse for å besøke barn i Norge, må det ha gått minst et år fra du reiste ut av Norge til du kan få en slik tillatelse igjen. 

Krav til referansepersonen

  • Du må være bosatt i Norge.
  • Du må ha en bolig.