Skal søke Statsborgerskap for EU/EØS-borgere som har hatt oppholdstillatelser i Norge


Kravene for å få norsk statsborgerskap er ikke like for alle. Hvor gammel du er, når du kom til Norge og hvem du er gift med, kan for eksempel påvirke hvor lenge du må ha oppholdt deg i Norge før du kan søke. 
help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.

Når du søker, vurderer UDI hvilken gruppe du tilhører og om du fyller kravene. Her kan du selv sjekke hva som kreves for de vanligste søkergruppene. Husk at du kan falle innenfor flere ulike grupper. 

Hvilken gruppe tilhører du?

  • Over 18 år

  • Gift, registrert partner eller samboer med norsk statsborger

  • Barn mellom to og 18 år som har en norsk forelder eller søker sammen med en forelder

  • Barn over 12 år som søker alene

behandlingstid

Ventetid

Sjekk hvor lenge du må vente for å få svar på en søknad om statsborgerskap.

Fant du det du lette etter?