De som skal gifte seg


NB! Det er ikke et krav at du har akkurat denne typen oppholdstillatelse for å gifte deg i Norge. Du kan gifte deg i Norge så lenge du har lovlig opphold.


Krav til begge

 • Dere må begge ha fylt 24 år
 • Dere skal gifte dere i Norge i løpet av seks måneder.
 • Ingen av dere kan være gift med noen andre.
 • Dere må ha planer om å bo sammen i Norge.
 • Dere må ikke ha blitt tvunget til å forlove dere (tvangsekteskap).
 • Dere må ikke ha forlovet dere proforma.

Krav til søkeren

Krav til referansepersonen

 • Du må ha en av disse typene oppholdstillatelse:
  • permanent oppholdstillatelse (tidligere kalt bosettingstillatelse)
  • gyldig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, for eksempel oppholdstillatelse for beskyttelse, de fleste typer familieinnvandringstillatelser eller oppholdstillatelse for selvstendig næringsdrivende med firma i Norge. (Du kan sjekke i vedtaket du fikk fra UDI om din oppholdstillatelse danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.)  
 • Du må ha en bolig.