De som skal gifte seg


NB! Det er ikke et krav at du har akkurat denne typen oppholdstillatelse for å gifte deg i Norge. Du kan gifte deg i Norge så lenge du har lovlig opphold.


Krav til begge

 • Dere må begge ha fylt 24 år
 • Dere skal gifte dere i Norge i løpet av seks måneder.
 • Ingen av dere kan være gift med noen andre.
 • Dere må ha planer om å bo sammen i Norge.
 • Dere må ikke ha blitt tvunget til å forlove dere (tvangsekteskap).
 • Dere må ikke ha forlovet dere proforma.

Krav til søkeren

Krav til referansepersonen

 • Du må ha en av disse typene oppholdstillatelse:
  • permanent oppholdstillatelse (tidligere kalt bosettingstillatelse)
  • gyldig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, for eksempel oppholdstillatelse for beskyttelse, de fleste typer familieinnvandringstillatelser eller oppholdstillatelse for selvstendig næringsdrivende med firma i Norge. (Du kan sjekke i vedtaket du fikk fra UDI om din oppholdstillatelse danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.)  
 • Du må ha en inntekt på minst 

  320 274 kroner i året før skatt

  . Beløpet justeres i mai måned hvert år, men dette beløpet er gjeldende dersom du skal søke nå. Du må ha denne inntekten det første året familiemedlemmet ditt får tillatelse i Norge. I tillegg må du ha hatt minst like høy inntekt i fjor og i tiden frem til vi fatter et vedtak. Du kan heller ikke ha mottatt økonomisk sosialhjelp de siste 12 månedene. Sjekk krav til inntekten i fjor, hva slags inntekt som regnes med og om du kan få unntak fra noen av kravene.
 • Du må ha en bolig.