Samboere


Krav til begge

  • Dere må være over 18 år.
  • Dere skal bo sammen i Norge.
  • Dere må fylle et av disse to kravene:
    • Dere må ha bodd sammen i minst to år og ingen dere kan være gift med noen andre. Hvis dere har bodd sammen i Norge, må begge ha hatt lovlig opphold.
    • Dere har, eller venter, barn sammen. Dere er begge ugift eller skilt.
  • Dere må ha fylt 24 år

Krav til søkeren

Krav til referansepersonen