Skal søkje Statsborgarskap for deg som har brukt registreringsordninga for EU/EØS-borgarar


Krava for å få norsk statsborgarskap er ikkje like for alle. Kor gammal du er, når du kom til Noreg og kven du er gift med, kan til dømes påverka kor lenge du må ha opphalde deg i Noreg før du kan søkje.
Informasjon

Søkjaren er personen som ønskjer å bli norsk statsborgar.

Dersom du er borgar av fleire land, og eitt av dei er eit EU/EØS-land, vel du dette.

Når du søker, vurderer UDI kva gruppe du tilhøyrer og om du fyller krava. Her kan du sjølv sjekka kva som blir kravd for dei vanlegaste søkargruppene. Hugs at du kan falla innanfor fleire ulike grupper.

Kva gruppe tilhøyrer du?

  • Over 18 år

  • Gift, registrert partnar eller sambuar med norsk statsborgar

  • Barn under 18 år som har ein norsk forelder eller søkjer saman med ein forelder

  • Barn over 12 år som søkjer åleine

behandlingstid

Ventetid

Sjekk hvor lenge du må vente for å få svar på en søknad om statsborgerskap.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?