Skal søkje Statsborgarskap for deg som har opphaldsløyve i Noreg


Krava for å få norsk statsborgarskap er ikkje like for alle. Kor gammal du er, når du kom til Noreg og kven du er gift med, kan til dømes påverka kor lenge du må ha opphalde deg i Noreg før du kan søkje

Informasjonen er tilpassa

Søkjaren er statsborgar i: Somalia

Når du søkjer, vurderer UDI kva gruppe du tilhøyrer og om du fyller krava. Her kan du sjølv sjekke kva som blir kravd for dei vanlegaste søkargruppene. Hugs at du kan falla innanfor fleire ulike grupper.

Kva gruppe tilhøyrer du?

  • Over 18 år

  • Gift, registrert partnar eller sambuar med norsk statsborgar

  • Barn under to år som har ein norsk forelder eller søkjer saman med ein forelder

  • Barn mellom to og 18 år som har ein norsk forelder eller søkjer saman med ein forelder

  • Barn over 12 år som søkjer åleine

behandlingstid

Ventetid

Sjekk hvor lenge du må vente for å få svar på en søknad om statsborgerskap.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?