De som skal gifte seg


NB! Det er ikke et krav at du har akkurat denne typen oppholdstillatelse for å gifte deg i Norge. Du kan gifte deg i Norge så lenge du har lovlig opphold.


Krav til begge

  • Dere må begge ha fylt 24 år
  • Dere skal gifte dere i Norge i løpet av seks måneder.
  • Ingen av dere kan være gift med noen andre.
  • Dere må ha planer om å bo sammen i Norge.
  • Dere må ikke ha blitt tvunget til å forlove dere (tvangsekteskap).
  • Dere må ikke ha forlovet dere proforma.

Krav til søkeren

Krav til referansepersonen

  • Du må ha en bolig.