Sjekklister som forklarer hvilke dokumenter du må levere med søknaden


Når du skal søke, må du alltid levere inn en rekke dokumenter til politiet eller ambassaden. UDI har laget sjekklister som forklarer hvilke dokumenter du må levere inn som vedlegg til søknaden din. 

Hva slags søknad skal du levere?